Αρχική

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, δημιούργησε μία σειρά παιδαγωγικών και παράλληλα ψυχαγωγικών παιχνιδιών, με στόχο την ανάδειξη της σπουδαίας αυτής περιόδου για το έθνος και τον αντίκτυπο που είχε στη μετέπειτα πορεία του Ελληνικού κράτους, καθώς και  τη διαπαιδαγώγηση των νέων στα εξαιρετικής σημασίας γεγονότα της Επανάστασης.