Σχετικά

Το έργο

Η ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς του έθνους, εν όψει της εμβληματικής επετείου των διακοσίων χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για

  • την προβολή των πτυχών του κινήματος του Φιλελληνισμού,
  • των ενδόξων μαχών και των ιστορικών τόπων, αλλά και
  • των κυρίαρχων προσωπικοτήτων, που πρωτοστάτησαν με απώτερο σκοπό την αποτίναξη της οθωμανικής αυτοκρατορίας και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους

Ολα τα παραπάνω είναι κρίσιμα για την προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητάς μας.

Ιδιαίτερα για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησής τους αποτελεί προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΕΔΗΣ υπέβαλλε σχετική πρόταση και έλαβε χρηματοδότηση, από το Υπουργείου Πολιτισμού, για τη δημιουργία μίας σειράς παιδαγωγικών και παράλληλα ψυχαγωγικών παιχνιδιών, με στόχο:

  • την ανάδειξη της σπουδαίας αυτής περιόδου για το έθνος και τον αντίκτυπο που είχε στη μετέπειτα πορεία του Ελληνικού κράτους 
  • τη διαπαιδαγώγηση των νέων στα εξαιρετικής σημασίας γεγονότα της Επανάστασης.

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια υλοποιήθηκαν από την εταιρεία Tessera Multimedia

Λίγα λόγια για την ΚΕΔΗΣ

Λογότυπο ΚΕΔΗΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 264 του Ν. 3463/2006.

H ΚΕΔΗΣ, σε μια προσπάθεια να προάγει και να διαφυλάξει τα ήθη και τα έθιμα του πολιτισμού μας, από την πρώτη στιγμή ίδρυσής της, ασχολείται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού, διοργάνωση συναυλιών, προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, προάγει την ευαισθητοποίηση των κατοίκων στη διαχείριση του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Υποστηρίζει και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που προάγουν την τέχνη, τον πολιτισμό και που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της παιδείας και του πολιτισμού.

Με την υποστήριξη

logo_ministry